Masterointi

Masterointi on tarkoittanut alun perin fyysisen äänilevyn masterlevyn kaiverrusta. Toisin sanoen mekaanista prosessia, jossa äänen värähtelystä muodostuu vinyylilevyn analoginen ääniura. Siihenkin liittyy monesti äänen taajuuksien ja dynamiikan käsittelyä, joka mielletään masteroinniksi digitaalisessa maailmassa.

Nykyään masteroinnista puhuttaessa tarkoitetaankin useimmiten musiikin niin sanottua esimasterointia. Tulevan levyn valmiiksi miksattu stereoääni hienosäädetään siinä vielä yhtenäiseksi kokonaisuudeksi ja tallennusformaatille sopivaksi, ennen kaivertamista.

Vinyylille masteroiminen

Suosittelemme ammattimaisen masteroijan käyttämistä, jolla on kokemusta vinyyliformaatista. Välttämätöntä masterointi ei kuitenkaan ole. Jos olet tyytyväinen siihen miltä kappaleiden miksaus kuulostaa, todennäköisesti ne voidaan kaivertaa vinyylille sellaisenaan.

Digitaalisia formaatteja, kuten suoratoistopalveluja ja CD-levyjä varten tehty masterointi ei yleensä sovellu kovin hyvin vinyylille. Digitaalisessa maailmassa äänen tasolla on absoluuttinen maksimi, jonka rajoissa yritetään soida yhtä kovaa kuin kaikki muutkin. Tähän päästään rajoittamalla voimakkaasti kappaleiden dynamiikkaa, esimerkiksi limitoimalla ja klippaamalla.

Analoginen äänilevy ei toimi samalla tavalla. Kaiverrusneulan tai levysoittimen neulan on vaikea seurata rankasti limitoitua ja tarkoituksella klipattua ääntä. Musiikki on pakko kaivertaa silloin hiljaisemmalla volyymillä. Digijakeluun tehty master soi huonoimmillaan vinyyliltä hiljaa ja säröisesti. Jätä siis riittävästi dynamiikkaa kappaleisiin vinyylille masteroidessa.

Dynamiikka

Kuvassa sama kappale masteroituna vinyylille vasemmalla ja digitaalijakeluun oikealla

Esimasterointi on mahdollista hankkia tulevaisuudessa myös Helsingin Levypuristamon kautta, kun ennakkotilausvaihe on päättynyt ja säännöllinen tuotanto käynnistyy. Tällä hetkellä asiakkaan toimittama, esimasteroitu ääni kaiverretaan masterlevylle pitkälti sellaisenaan.

Pituudet

Vinyylilevyn puolelle ei mahdu loputtomasti ääntä. Mitä pidempi kesto levyn puolella on, sitä hiljaisemmalla volyymillä se pitää kaivertaa. Hyvin pitkä levy kannattaa jakaa suosiolla tuplalevyksi. Levypuolen haluttu kierrosnopeus, 33⅓ tai 45 kierrosta minuutissa, vaikuttaa myös mahdolliseen pituuteen. Seuraavassa taulukossa on suosituksemme levyn puolen pituuksiin.

Koko  Nopeus  Single/EP  Albumi   Maksimi
12"   33⅓    13 min   23 min   26 min
12"   45    9 min    15 min   18 min

Äänitiedostot

Helsingin Levypuristamo ottaa tällä hetkellä vastaan ainoastaan äänitiedostoja. Täysin analoginen kaiverrus kelanauhalta on mahdollista tulevaisuudessa. Älä kuitenkaan toimita mp3-tiedostoja tai muuta häviöllisesti pakattua ääntä. Esimerkiksi .wav ja .aiff ovat pakkaamattomia tiedostoja.

Yhdistä kunkin levypuolen kappaleet samaan tiedostoon, yksi tiedosto jokaista levypuolta kohden. Jätä kappaleiden väliin haluamasi pituiset tauot. Nimeä tiedostot niin, että niistä käy ilmi levyn kataloginumero ja puoli, esimerkiksi ESIM001_B_44100Hz_24bit.wav. Varmista että levyn kaikilla kappaleilla on sama näytteenottotaajuus ja bittisyys, vähintään 44100 hertsiä ja 16 bittiä.

Cue sheet

Laadi myös niin sanottu cue sheet -dokumentti, eli .txt, .doc tai .pdf -tiedoston, josta käy ilmi levyn kappaleiden puolet (A, B, jne.), järjestykset (A1, A2, jne.), tarkat alkamisajat ja loppumisajat sekä masteroijan yhteystiedot. Kaivertajan on silloin helpompi tehdä työnsä ja levyn julkaisu pysyy todennäköisemmin aikataulussa. Esimerkki dokumentin sisällöstä:

ESIM001 cue sheet

A1: 00:00.00 – 04:47.20
A2: 04:47.20 – 08:13.55
A3: 08:13.55 – 13:02.00
A3: 13:02.00 – 16:55.72

B1: 00:00.00 – 03:33.33
B2: 03:33.33 – 09:25.80
B3: 09:25.80 – 15:37.25

Toimitus

Pakkaa cue sheet ja kaikki levyn äänitiedostot samaan zip-tiedostoon, jonka nimi on muotoa KATALOGINRO-master.zip, esimerkiksi ESIM001-master.zip. Toimita sitten tiedosto meille tarkastettavaksi. Lue lisää sivulta aineiston toimitus.